Preview Mode Links will not work in preview mode

Business Wellness Podcast


May 7, 2020

Många organisationer hoppar på det agila tåget för att uppnå ökad spänst, engagemang och kvalitet. Men vilka utmaningar kan dyka upp på vägen och vilka förmågor behövs för att lyckas? Hur leder och engagerar du i en agil organisation? Mats Engstrand och Therése Eriksson delar med sig av sin glöd för agila transformationer och ger goda färdtips.

Fortsätta diskussionen? Kontakta therese.eriksson@centigo.se eller mats.engstrand@centigo.se

Värd: Teddy Bornestad

Music credits: Joseph McDade – Elevation & Drifting Korners